Erik geene
Uw producent van natuurlijke producten
Bedrijf
WelkomBedrijfKwaliteitEigezwijnsContact
Geschiedenis   |  Akkerbouw   |  Varkens 

Varkens
Er worden nu  in totaal ongeveer 6000 vleesvarkens en 800 zeugen gehuisvest op meerdere locaties.  Op ons zeugenbedrijf in Wanroij worden de biggen geboren,  waarna we ze verplaatsen als ze 25 kg zijn naar het  bedrijf aan de Grote Baan in Landhorst of de Oudedijk in Odiliapeel . Hier groeien ze naar 120 kg en van hieruit  gaan  ze naar de slachterij van Van Rooi Meat in Helmond.(www.vanrooimeat.nl).

Voer

De varkens krijgen voer door middel van een bijvoerinstallatie. Het voer bestaat uit een kern (kalk, mineralen en vitaminen), 6 droge grondstoffen (gerst, tarwe, soyaschroot, zonnepitschroot, rogge, en maïs) en diverse natte grondstoffen (aardappelstoomschillen, friet, brood, tarwegistconsentraat, tarwezetmeel, bondamix. De natte grondstoffen komen van verschillende leveranciers: Rined (www.rined.nl) , Bonda (www.bonda.nl), Forfarmers DML (www.forfarmersdml.nl) , Duynie(www.duynie.nl) . Alle natte grondstoffen zijn reststromen van de levensmiddelenindustrie. Alle droge grondstoffen komen van verschillende grondstoffenbedrijven zoals VoergroepZuid (www.voergroepzuid.nl) , Havens (www.havens.nl) en Forfarmers DML (www.forfarmersdml.nl). De droge grondstoffen worden op het bedrijf gemalen door middel van een hamermolen. Hierdoor worden er altijd verse grondstoffen gebruikt.

Verder wordt er 30 % van het rantsoen gefermenteerd. Fermentatie houd in dat je door middel van melkzuurbacteriën en warm water het voer een dag laat voorfermenteren. Bij dit proces wordt melkzuur gevormd. Dit melkzuur heeft een positief effect op de gezondheid, met name de darmflora. Je kunt dit vergelijken met Yakult of desembrood. Door de fermentatie kunnen we ervoor zorgen dat het antibioticagebruik zeer laag blijft. Ook geeft fermentatie een verbetering van de voerconversie ofwel een betere voerefficiëntie.

Duurzaamheid

Doordat we gebruik maken van fermentatie hebben we nogal wat warm water nodig. Dit maken we door middel van een warmtepomp waarbij we de warme stallucht gebruiken als warme bron. Hiervoor is een lamellenpakket in het luchtkanaal geïnstalleerd. De warmtepomp zorgt ook voor de verwarming van de stallen en voor de verwarming van ons woonhuis. Verder zorgen 1600 zonnepanelen voor de benodigde stroom. Verder zijn we deelnemer van Veldleeuwerik. Hiermee proberen we de akkerbouw te verduurzamen.

Mest

Alle mest wordt op het bedrijf bewerkt tot een dunne en dikke fractie. De dunne fractie wordt voor het grootste gedeelte zelf gebruikt in de akkerbouw. Door de bewerking is de verhouding van de verschillende mineralen (fosfaat, kali en stikstof) optimaal voor onze gewassen. De dikke fractie wordt afgevoerd naar verschillende afnemers die het verder composteren en exporteren.