Erik geene
Uw producent van natuurlijke producten
Waterschap
WelkomWaterschapBedrijfKwaliteitEigezwijnsContact
profielfoto
pamflet

Erik Geene kandidatuur waterschap aa en maas
CDA Sint Anthonis
CDA Algemeen

Ik ben Erik Geene (49 jaar) uit Landhorst.  Woon samen met mijn partner Kim Verbrugge  en onze kinderen  Stan (13 jaar) en Luuk (11 jaar). In het dagelijks leven ben ik agrariër (akkerbouw en vleesvarkens). Sinds 2009 ben ik lid van het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas namens het CDA.

Op 20 maart 2019 vinden Waterschap verkiezingen plaats.

stuw1
stuw50a004a57

Samen leven met water, want zonder water geen samenleving. Water is essentieel voor leven. Niet alleen voor mensen, maar ook voor flora en fauna. Voor de toekomst van onze kinderen en de wereld waarin zij leven, moet het waterschap verantwoordelijkheid nemen. Niet te veel water, waardoor we natte voeten krijgen, maar ook niet te weinig. Daarnaast dragen schoon en kwalitatief goed water bij aan een betere leefomgeving.
Ook als agrariër ben je erg afhankelijk van water, zowel te veel als te weinig kan grote gevolgen hebben, maar ook een goede kwaliteit is van groot belang.
Ik zou graag zien dat de dienstverlening van het waterschap nog verder verbeterd, en dat het watersysteem verder wordt geoptimaliseerd om de gevolgen van de klimaatverandering beter op te kunnen vangen. In mijn ogen moet dit gebeuren door vergroten van de afvoercapaciteit, verbeteren van de voorzieningen om water vast te houden en vergroten van de wateraanvoer vanuit Limburg.  Om een verdere kostenstijging te voorkomen zal een verdere efficiency slag gemaakt moeten worden,

Voor mij staat CDA Brabant voor duurzaam, sociaal en  economisch verantwoord beleid, waarbij rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid belangrijke thema’s zijn.

Graag en met veel enthousiasme stel ik me wederom kandidaat voor het CDA in het Algemeen Bestuur van Waterschap Aa en Maas om de ingezette koers te borgen en uitvoering te geven aan de slagen die nog gemaakt moeten worden de komende vier jaar voor veilig, voldoende, schoon en natuurlijk water!
Water in Balans!Voor deze nieuwe periode ben ik als kandidaat verkiesbaar op plaats 4.